Op zaterdag 30 december 2017 vond in het Nationaal Archief in Den Haag de presentatie plaats van deel 115 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging: Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656, bezorgd door Prof. dr. Barend Jan Terwiel en dr. Peter Kirsch.

Dit deel bevat de lotgevallen van de in Bunschoten geboren scheepschirurgijn Gijsbert Heeck (1619-1669), die in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot driemaal toe naar Azië reisde. Het door Heeck samengestelde, maar helaas onvoltooid gebleven verslag van zijn derde en laatste reis is bewaard gebleven en bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.

Op zaterdag 21 november 2015 werd in Amersfoort deel 114 in de reeks Werken voorgesteld: Goud en Indianen. Het verhaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643, bezorgd door Henk den Heijer.

Deze presentatie vond plaats in Kunstcentrum het Eemhuis, aan het Eemplein in Amersfoort.

Op zaterdag 22 november 2014 werd in Den Haag deel 112 in de reeks Werken voorgesteld: Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778, bezorgd door Perry Moree en Piet van Sterkenburg.

Deze presentatie vond plaats in het Nationaal Archief in Den Haag.

Op zaterdag 16 november 2013 werd in Rotterdam deel 112 in de reeks Werken voorgesteld: Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608, bezorgd door Leo Akveld.

Deze presentatie vond plaats in het Verolmepaviljoen van het toenmalige Havenmuseum in Rotterdam.

Op zaterdag 3 november 2012 werd in Middelburg deel 111 in de reeks Werken voorgesteld: Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727, bezorgd door Ruud Paesie.

Deze presentatie vond plaats tijdens een studiemiddag over Nederlandse Zuidzee-expedities in de vroegmoderne tijd, georganiseerd door de Linschoten-Vereeniging in samenwerking met de Werkgroep Cultuurhistorie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap, in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Op zaterdag 5 november 2011 werd in Muzee Scheveningen deel 110 in de reeks Werken voorgesteld: Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835), bezorgd door door Vincent A.J. Klooster.

Op zaterdag 6 november 2010 werd in het Historisch Museum Rotterdam deel 109 in de reeks Werken voorgesteld: Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874, bezorgd door Herman Stapelkamp.

Op zaterdag 14 november 2009 werd in de Aula van de Leidse Universiteitsbibliohteek deel 108 in de reeks Werken voorgesteld: Suiker, verfhout & tabak - het Brziliaanse handboek van Johannes de Laet, bezorgd door Ben Teensma.
Ter gelegenheid van de presentatie zal in de Dousakamer van de UB een speciale tentoonstelling worden gehouden van werken van Johannes de Laet, die niet alleen medeoprichter en bewindvoerder van de West-Indische Compagnie was, maar tevens bekendheid verwierf als een van de grondleggers van de moderne vergelijkende taalwetenschap.