Het bestuur van de Vereeniging wordt gevormd door:

dr. T. Mostert, voorzitter
drs. R.J.W.M. Brand, secretaris
drs. A.P.H.M. Cobben, penningmeester
drs. S.M.D. Deconinck, lid
prof. dr. W. De Winter, lid
mevr. dr. C.M. Stolte, lid
mevr. dr. D.H. Van Netten, lid
dr. A. Weber, lid

De Linschoten-Vereeniging kan voor het realiseren van haar doelstellingen rekenen op de medewerking van diverse andere vrijwilligers:

De leden van de Commissies van Toezicht volgen de totstandkoming van ieder Werk op;
De leden van de Commissie voor de Linschoten-Penning gaan jaarlijks op zoek naar laureaten;
De leden van de Kascommissie controleren ieder jaar de rekeningen.