Verwante verenigingen

Hakluyt Society

 • De Hakluyt Society, de Britse tegenhanger van de Linschoten-Vereeniging.
 • De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis wil de wetenschappelijke belangstelling wekken voor zeegeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen.
 • Historical Publications Southern Africa - HIPSA werd opgericht in 1918 met als doel primaire bronnen ter beschikking te stellen van geïnteresseerden in de geschiedenis van zuidelijk Afrika. Dit is de nieuwe naam voor de Van Riebeeck Society.
 • Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders, laureaat van de Linschoten Penning 2006
 • De Maritiem Portal wil zoveel mogelijk informatie toegankelijk maken over de maritieme geschiedenis van Nederland. De doelgroep bestaat uit onderzoekers en geïnteresseerden in maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed. De Linschoten-Vereeniging is een van de deelnemers aan dit portal.

Bronnen over reisgeschiedenis, databanken

 • Delpher is het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische teksten uit de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften, waaronder meer dan 1 miljoen dagbladen vanaf de 17de eeuw en meer dan 90.000 boeken uit de 19de en 20ste eeuw, te doorzoeken.
 • De "VOC-site", opgebouw uit rond een databank van bijna 2000 schepen van de VOC.
 • Atlas Mutual Heritage is een beeld en databank over de VOC / WIC van het Rijksmuseum, Nederlands Archief en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
 • Geschiedenis van de VOC gedocumenteerd in de virtuele factorij B@tavia.
 • Historisch Huis is een portaal naar de wereld van geschiedenis.
 • Via DMOZ-Open Directories Project kunnen kaartencollecties worden gevonden.
 • De Perry-Castañeda Library Map Collection van de University of Texas Libraries heeft bijna 50.000 kaarten online gezet.
 • Maritiemdigitaal is een zoeksysteem naar maritieme musea.
 • "In dienst van de Westindische Compagnie" bevat een databank waarin gezocht kan worden naar personen en plaatsen van herkomst.

Over teksteditie

Musea

Archieven

Uitgevers van reisverhalen en reisgeschiedenis

Andere organisaties en instellingen

 • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
 • Meertens Instituut, Amsterdam. Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.
 • Historici.nl is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers, studenten, docenten, archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden vinden hier het laatste nieuws, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties, en een community voor discussie en samenwerking.

Online reisverhalen

Wereldwijd betaan er diverse initiatieven om oud uitgaven digitaal toegankelijk te maken. Delpher, dat we hierboven al vermeldden, doet dat voor Nederlandse collecties. Het Internet Archive verzamelt wereldwijde collecties gedigitaliseerd materiaal dat vrij ter beschikking staat van gebruikers, waaronder boeken, afbeeldingen en films. De collectie van Google Books bevat boeken waarop geen auteursrecht meer rust en die volledig in pdf te verkrijgen zijn; andere werken zijn maar gedeeltelijk online te bekijken.
Onderstaande lijst geeft een idee van de reisverhalen die via dit soort collecties geconsulteerd kunnen worden.