Tussen 1998 en 2005 verscheen tweemaal per jaar het prachtig verzorgde 'Reys-gheschrift' met nieuws en artikelen voor leden van de Linschoten-Vereeniging.
Helaas werd deze uitgave te duur, en is er besloten om het 'Reys-gheschrift' te vervangen door incidentele nieuwsbrieven.

Vanaf juni 2006 zijn de nieuwsbrieven on-line beschikbaar.

Een mooi artikel van NRC wetenschaps-redacteur Bart Funnekotter in NRC Achtergrond op 15 november 2019, over ons "piratendeel" 118, processen tegen opvarenden van de piratenschepen Trompeuse en Resolution van Jean Hamlin - een van de eerste grote zeeroverkapiteins uit het 'gouden piratentijdperk' van de Cariben.

Karwan Fatah-Black, een van de bezorgers van dit deel, duidt op het belang van deze publicatie: "Deze processtukken maken duidelijk hoe de strijd tegen de piraterij onderdeel van was van het spel tussen de koloniale machten in dit gebied. Mijn Engelse collega’s kennen het verhaal van Hamlin alleen van de jacht die de Engelse marine op hem geopend had. Ze wisten niet hoe het verhaal afliep. Met dit boek vullen we dat gat in onze kennis over deze periode."

Christian Koninck publiceerde op 28 november 2019 in het BMGN - Low Countries Historical Review een boekbespreking van ons deel 117: "Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea".
Hij concludeert daarin: "Kortom, een zeer gedocumenteerde wetenschappelijke bronnenuitgave die zonder twijfel bijdraagt tot onderzoek naar de Nederlandse koloniale geschiedenis."

De boekbespreking is terug te vinden op de website van het BMGN.

In het register van deel 115 Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656 is een foutje geslopen.
Door de invoeging van een tekstdeel in de laatste drukproef is het register versprongen waardoor het gedeeltelijk verwijst wordt naar onjuiste pagina’s. Het bestuur heeft gemeend dit op te lossen door een erratum uit te brengen. Dit erratum wordt op 25 augustus 2018 uitgereikt aan de Plus-leden die dan aanwezig zijn bij de boekpresentatie van deel 117. Verder wordt het erratum met deel 117 meegezonden aan de niet aanwezige Plus-leden.

Het erratum kan ook worden gedownload.

Tijdens de ledenvergadering van 10 juni 2017 werd voor de dertiende maal de Linschoten-Penning uitgereikt.
Dit jaar is de laureaat prof. dr. Louwrens Hacquebord, sinds 2013 emeritus-hoogleraar Arctische en Antarctische studiën en voormalig directeur van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.
Professor Hacquebord is in brede kring bekend geworden door zijn onderzoek naar de 17de eeuwse walvisvaarders-nederzetting Smeerenburg op Spitsbergen en naar het Behouden Huys van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerk op Nova Zembla, maar heeft daarnaast nog talloze andere publicaties op zijn naam staan.
Professor Hacquebord ontvangt de Linschotenpenning 2017 voor zijn vele activiteiten en verdiensten op het gebied van de kennis van het Arctisch en Antarctisch gebied.

Op zaterdag 30 december 2017 vond in het Nationaal Archief in Den Haag de presentatie plaats van deel 115 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging: Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656, bezorgd door Prof. dr. Barend Jan Terwiel en dr. Peter Kirsch.

Dit deel bevat de lotgevallen van de in Bunschoten geboren scheepschirurgijn Gijsbert Heeck (1619-1669), die in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot driemaal toe naar Azië reisde. Het door Heeck samengestelde, maar helaas onvoltooid gebleven verslag van zijn derde en laatste reis is bewaard gebleven en bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.

Op zaterdag 18 november 2017 werd in het Dordrechts Museum deel 116 in de reeks Werken voorgesteld: Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863, bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma.

Anne Leussink verrichtte tijdens haar studie maritieme geschiedenis in Leiden uitgebreid onderzoek naar de Indische reis van Frans Lebret. Wyke Sybesma is als conservator verbonden aan het Dordrechts Museum en organiseerde daar in 2011 de expositie Expedítie Java. De Indische tekeningen van Frans Lebret. Tijdens de voorbereidingen van deze expositie kwamen Anne en Wyke met elkaar in contact. Daarmee werd de grondslag gelegd voor een vruchtbare samenwerking; dit boek daarvan het tastbare resultaat.

Op reis met pen en penseel is door het grote aantal illustraties - waarvan vele in kleur - een omvangrijk deel. De uitgave is een unieke gelegenheid om het getekende Indische werk van Frans Lebret in de context van zijn reisverslag te presenteren.