In het register van deel 115 Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656 is een foutje geslopen.
Door de invoeging van een tekstdeel in de laatste drukproef is het register versprongen waardoor het gedeeltelijk verwijst wordt naar onjuiste pagina’s. Het bestuur heeft gemeend dit op te lossen door een erratum uit te brengen. Dit erratum wordt op 25 augustus 2018 uitgereikt aan de Plus-leden die dan aanwezig zijn bij de boekpresentatie van deel 117. Verder wordt het erratum met deel 117 meegezonden aan de niet aanwezige Plus-leden.

Het erratum kan ook worden gedownload.

Hanne Darboven: fragment uit EL LISSITZKY Art and Pangeometry