Op zaterdag 3 november 2012 werd in Middelburg deel 111 in de reeks Werken voorgesteld: Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727, bezorgd door Ruud Paesie.

Deze presentatie vond plaats tijdens een studiemiddag over Nederlandse Zuidzee-expedities in de vroegmoderne tijd, georganiseerd door de Linschoten-Vereeniging in samenwerking met de Werkgroep Cultuurhistorie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap, in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

Het programma zag eruit als volgt:

  • Welkomstwoord door Anita van Dissel, voorzitter van de Linschoten-Vereeniging
  • Lezing door Prof.dr. Henk J. den Heijer, hoogleraar maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden: Expedities naar de Stille Zuidzee.
    Lezing door dr. Roelof van Gelder: Een Zeeuw in de Zuidzee. Jacob Roggeveens expeditie naar het Onbekende Zuidland (1721-1723).
    Lezing door dr. Ruud Paesie: De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie (1724-1727)
  • Boekpresentatie Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan de burgemeester van Middelburg, mr. Harald M. Bergmann
  • Receptie