Op zaterdag 30 december 2017 vond in het Nationaal Archief in Den Haag de presentatie plaats van deel 115 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging: Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656, bezorgd door Prof. dr. Barend Jan Terwiel en dr. Peter Kirsch.

Dit deel bevat de lotgevallen van de in Bunschoten geboren scheepschirurgijn Gijsbert Heeck (1619-1669), die in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot driemaal toe naar Azië reisde. Het door Heeck samengestelde, maar helaas onvoltooid gebleven verslag van zijn derde en laatste reis is bewaard gebleven en bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.

Het programma:

  • 13.00: Ontvangst in de Muller-/Fruinzaal van het Nationaal Archief met koffie/thee.
  • 13.30: Welkomstwoord door Prof. dr. Michiel van Groesen, voorzitter van de Linschoten-Vereeniging.
  • 13.40: Inleiding door Prof. dr. B.J. Terwiel, een van de bezorgers van Terug naar de Oost.
  • 14.15: Presentatie van het eerste exemplaar van Terug naar de Oost aan de heer Marens Engelhard, algemeen rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief.
  • 14.30: Inleiding over Gedeeld Cultureel Erfgoed en de VOC-archieven in Azië (Japan (nieuwe ontdekkingen archief Hirado), Indonesië, Sri Lanka) en hoe het Nationaal Archief met deze landen samenwerkt).
  • 15.00: Introductie door drs. Andrea Kieskamp, projectleider bij het Nationaal Archief en bestuurslid van de Linschoten-Vereeniging, op de VOC-tentoonstelling.
  • 15.15: Gelegenheid tot de bezichtiging van de VOC-tentoonstelling, het kaartendepot en het VOC-depot, waar u het originele journaal van Heeck kunt bekijken.
  • 16.00: Einde officiële gedeelte; uitreiking der boeken en borrel, tot 17.00.

Documenten: