De reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging is een unieke verzameling tekstuitgaven van historische reisverhalen. Jaarlijks publiceert de Linschoten-Vereeniging een nieuw deel in deze reeks.

Van 1909 tot 1981 (delen 1 tot en met 83) werden de delen uitgegeven bij Martinus Nijhoff. Vanaf 1985 (deel 84) verzorgt de Walburg Pers de uitgaven in de karakteristieke harde blauwe kaft met gouden opdruk. Deze Werken kunnen bij de Walburg Pers worden besteld (zie de informatie op de website van de Walburg Pers).

In januari 2019 heeft de Linschoten-Vereeniging haar eigen boekenvoorraad met oudere delen van de hand gedaan. Via de vereniging kunnen dus geen uitgaven meer worden besteld. Wel bieden we de mogelijkheid aan derden om uitgaven op deze website aan te bieden via de Antiquariaat-pagina.

Elektronische versies van Werken kunnen teruggevonden worden via Internet Archive; de Werken kunnen hier online bekeken worden, of worden gedownload in PDF, full text, geschikt voor Kindle of andere formaten.
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft op de website 'Het Geheugen van Nederland' ook een aantal Werken van de Linschoten-Vereeniging gedigitaliseerd (zie het overzicht), maar de kwaliteit ervan is nogal rudimentair.
In de lijst met Werken hieronder zult u de link naar gedigitaliseerde versies terugvinden.

Overzicht van de Werken

1. De reis van Jan Cornelisz. May naar de IJszee en de Amerikaanse kust, 1611-1612.
Bezorgd door S. Muller , 1909. lvi, 226 p.
Digitaal bij Internet Archive

2.(1) Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579-1592. Band 1.
Bezorgd door H. Kern, 1910. xxxix, 238 p.
Digitaal bij het Geheugen van Nederland

2.(2) Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579-1592. Band 2.
Bezorgd door H. Kern, 1910. 266 p.
Digitaal bij het Geheugen van Nederland

3. Korte Historiael ende Journaels Aenteyckeninge van verscheyden voyagiens in de vier deelen des wereldts-ronde, als Europa, Africa, Asia ende Amerika gedaen door David Pietersz. de Vries.
Bezorgd door H. T. Colenbrander, 1911. xliv, 302 p.
Digitaal bij Internet Archive

4. De Reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland, 1721 - 1722.
Bezorgd door F. E. Baron Mulert, met een aanhangsel over de waarnemingen der kompasmiswijzing op Roggeveen's tocht, verricht door W. van Bemmelen, 1911. xxvii, 331 p.
Digitaal bij Internet Archive

5. Beschrijvinghe ende historische verhael van het Gout Koninckrijck van Gunea anders de Gout-custe de Mina ge-naemt, liggende in het deel van Africa, door P. de Marees.
Bezorgd door S. P. L'Honoré Naber, 1912. lxxii, 314 p.
Digitaal bij Internet Archive

6. Toortse der Zeevaert door Dierick Ruiters, 1623. Samuel Brun 's Schiffarten, 1624. Bezorgd door S. P. L'Honoré Naber, 1913. lxi, 206 p.
Digitaal bij Internet Archive

7. De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595 - 1597. Deel 1.
Bezorgd door G. P. Rouffaer en J.W.IJzerman, 1915. xxxiv, 248 p.
Digitaal bij Internet Archive

8. Reizen van Jan Huyghen van Linschoten naar het Noorden, 1594-1595.
Bezorgd door S. P. L'Honoré Naber, 1914. lxxxiv, 308 p.ova Zembla
Digitaal bij Internet Archive

9. Dirck Gerritsz. Pomp, alias Dirck Gerritsz. China. De eerste Nederlander die China en Japan bezocht. 1544 - 1604. Zijn reis naar en verblijf in Zuid-Amerika.
Bezorgd door J. W. IJzerman, 1915. xxii, 195 p.
Digitaal bij Internet Archive

10. De Open-Deure tot het verborgen heydendom, door Abraham Rogerius.
Bezorgd door W. Caland. 1915. xliv, 222 p.
Digitaal bij Internet Archive

11. Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 1.
Bezorgd door E.C.Godée Molsbergen. 1916. xv, 254 p.
Fotomechanische herdruk verscheen in 1976.
Digitaal bij Internet Archive

12. Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 2.
Bezorgd door E.C.Godée Molsbergen. 1916. xxiv, 271 p.
Fotomechanische herdruk verscheen in 1976.
Digitaal bij Internet Archive

13. De Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos.
Bezorgd door Hendrik P.N. Muller, 1917. lxviii, 463 p.
Digitaal bij Internet Archive

14. Reizen van Willem Barentsz, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz Rijp en anderen naar het Noorden, 1594 - 1597. Verhaald door Gerrit de Veer.
Deel 1. Bezorgd door S.P. L'Honoré Naber, 1917. 178 p.
Digitaal in Internet Archive

15. Reizen van Willem Barentsz, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz Rijp en anderen naar het Noorden, 1594 - 1597. Verhaald door Gerrit de Veer.
Deel 2. Bezorgd door S.P. L'Honoré Naber, 1917. cxxvi, 341 p.
Digitaal in Internet Archive

16. Journael van de Reis naar Zuid-Amerika door Hendrik Ottsen, 1598 - 1601.
Bezorgd door J. W. IJzerman, 1918. clxxix, 253 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

17. De Reizen van Abel Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher, ter nadere ontdekking van het Zuidland (Australië) in 1642 - 1644.
Bezorgd door R. Posthumus Meyjes, 1919. xcviii, 300 p.
Digitaal in Internet Archive

18. Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer en van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653 - 1666). Met eene beschrijving van dat rijk, door Hendrik Hamel.
Bezorgd door B. Hoeting, 1920. lxxv, 165 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

19. Henry Hudson's Reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla, Amerika en terug naar Dartmouth in Engeland, 1609. Volgens het journaal van Robert Juet.
Bezorgd door S.P. L'Honoré Naber, 1921. cxxiv, 138 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

20. Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 3. Bezorgd door E.C. Godée Molsbergen, inl. R. Posthumus Meyjes, 1922. xxxii, 368 p.
Fotomechanische herdruk verscheen in 1976.
Digitaal bij Internet Archive

21. De Reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magalhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598 - 1600. Deel 1.
Bezorgd door F.C. Wieder, 1923. xv, 319 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

22. De Reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magelhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598-1600. Deel 2.
Bezorgd door F.C. Wieder, 1924. xii, 119 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

23. Hessel Gerritsz, Beschryvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe.
Bezorgd door S.P. L'Honoré Naber, 1924. liv, 125 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

24. De Reis van Mahu en de Cordes door de Straat van Magalhaes naar Zuid-Amerika en Japan, 1598 - 1600. Deel 3.
Bezorgd door F.C. Wieder, 1925. XII en 232 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

25. De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Cornelis de Houtman, 1595 - 1597. Deel 2.
Bezorgd door G.P. Rouffaer en J.W. IJzerman, 1925. lxxxviii, 426 p.
Digitaal bij Internet Archive

26. De Stichting van New-York in Juli 1625.
Bezorgd door F.C.Wieder, 1925. xi, 242 p. Bevat: reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard-documenten.
Herdruk verscheen in juni 2009.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

27. De Reis om de Wereld door Olivier van Noort, 1598 - 1601. Deel 1.
Bezorgd door J.W. IJzerman, 1926. viii, 265 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

28. De Reis om de Wereld door Olivier van Noort, 1598 - 1601. Deel 2.
Bezorgd door J.W. IJzerman, 1926. xii, 300 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

29. De Eerste Nederlandse Transatlantische Stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket Curaçao. Deel 1.
Bezorgd door J.W. van Nouhuys, 1927. xxvi, 186 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

30. De Zeeuwsche Expeditie naar de West onder Cornelis Evertsen den Jonge, 1672-1674. Nieuw Nederland een jaar onder Nederlandsch Bestuur.
Bezorgd door C. de Waard. 1928. lxix, 237 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

31. De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh.
Bezorgd door W. Caland, 1929. xv, 127 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

32. De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Cornelis de Houtman, 1595 - 1597. Deel 3.
Bezorgd door G.P. Rouffaer en J.W. IJzerman, 1929. lxxv, 439 p.
Digitaal in Internet Archive

33. Reisen van Nicolaus de Graaff. Gedaan naar alle gewesten des Werelds. Beginnende 1639 tot 1687 incluis. - Oost-Indise Spiegel.
Bezorgd door J.C.M. Warnsinck. 1930. xxxiii, 230, vii, 132 p.
Fotomechanische herdruk verscheen in 1976.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

34. Joannes de Laet. Iaerlyck verhael van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien Boecken. Deel 1.
Bezorgd door S.P. L'Honoré Naber, 1931. xxix, 224 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

35. Joannes de Laet. Iaerlyck verhael van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien Boecken. Deel 2.
Bezorgd door S.P. L'Honoré Naber, 1932. xx, 215 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

36. Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 4.
Bezorgd door E.C. Godée Molsbergen. xxxii, 366 p, 1932.
Fotomechanische herdruk verscheen in 1976.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

37. Joannes de Laet. Iaerlyck verhael van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien Boecken. Deel 3.
Bezorgd door S.P. L’Honoré Naber, 1934. xx en 234 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

38. De Reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam, 1601 - 1604. 1933. lxi, 126 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

39. Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indiën, 1579 - 1592. Deel 3.
Bezorgd door C.P. Burger Jr. en F.W.T. Hunger, 1934. xxxiv, 337 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

40. Joannes de Laet. Iaerlyck verhael van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in der-thien Boecken. Deel 4.
Bezorgd door S.P. L'Honoré Naber en J.C. M. Warnsinck, 1937. lxxxvi, 330 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

41. Journaal van J.J. Ketelaar's hofreis naar den Groot Mogol te Lahore, 1711 - 1713.
Bezorgd door J.Ph. Vogel, 1937. xxvii, 454 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

42. De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Deel 1.
Bezorgd door J. Keuning. 1938. CXIV en l83 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

43. (1) Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579 - 1592. Deel 4.
Bezorgd door J.C.M. Warnsinck, 1939. lxxx, p. 1-144.
Digitaal in het Geheugen van Nederland
43. (2) Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579 - 1592. Deel 5.
Bezorgd door J.C.M. Warnsinck, 1939. p. 145-446.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

44. De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598 - 1600. Deel 2.
Bezorgd door J. Keuning. 1940. lxxxiv, 262 p. + afzonderlijke portefeuille met 8 kaarten.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

45. Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzëb, 1662.
Bezorgd door A.J. Bernet-Kempers, 1941 xx, 275 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

46. De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598 - 1600. Deel 3.
Bezorgd door J. Keuning. 1942.xx, 275 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

47. (1) De Reis om de Wereld van Joris van Spilbergen, 1614 - 1617.
Bezorgd door J.C.M. Warnsinck. 1943. cxxxi, 5, 192 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland
47. (2) De Reis om de Wereld van Joris van Spilbergen, 1614 - 1617.
Bezorgd door J.C.M. Warnsinck. 1943. 27 platen in één band.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

48. De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598 - 1600. Deel 4.
Bezorgd door J. Keuning. 1944. l, 219 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

49. Voorbij het eind van de wereld: de ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Cornelisz. Schouten, 1615-1617.
Bezorgd door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden in 1945.
Heruitgave bij de Walburg Pers met een nieuwe inleiding door S. de Meer in 2015. 624 p.

49. (1) De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615 - 1617. Deel 1.
Bezorgd door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden, 1945 xxiv, 1, 229 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

49. (2) De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615 - 1617. Deel 2.
Bezorgd door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden, 1945 xv, 265 p. + 3 losse kaarten.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

50. (l) De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598 - 1600. Deel 5, 1ste stuk.
Bezorgd door J. Keuning, 1947. xvi, 235 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

50. (2) De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598 - 1600. Deel 5, 2e stuk.
Bezorgd door J. Keuning, 1949. xvi, 318 p. + afzonderlijke portefeuille met 14 kaarten.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

50. (3) De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost- Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598 - 1600. Deel 5, 3e stuk.
Bezorgd door C.E. Warnsinck-Delprat. 1951. xx en 70 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

51. De Oudste Reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië, 1598 - 1604.
Bezorgd door W.S. Unger. 1948. liii, 253 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

52. Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke, 1605 - 1614.
Bezorgd door K. Ratelband. 1950. cvi, 124 p.

53. De Eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. stoompakket Curacao. Deel 2.
Bezorgd door J.W. van Nouhuys, bijlagen bewerkt door C. Hokke, 1951. xliv, 224 p.
Digitaal in het Geheugen van Nederland

54. Journalen vande gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe, 1618 - 1625.
Bezorgd door G.J. Hoogewerff, 1952, l. 211 p.

55. Vijf Dagregisters van het kasteel São Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust, 1645 - 1647.
Bezorgd door K. Ratelband, 1953. cx, 439 p.

56. De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden, (1639).
Bezorgd door J. Verseput, 1954. lxx, 130 p.

57. Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579 - 1592. Eerste stuk.
Bezorgd door H. Kern. 2e dr., herzien door H. Terpstra, 1955. xcvi. 163 p.

58. Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579 - 1592. Tweede stuk.
Bezorgd door H. Kern. 2e dr, herzien door H. Terpstra, 1956. xv, 183 p.

59. De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram, 1648 - 1654.
Bezorgd door H.J. de Graaf, 1956. xvi, 280 p.

60. Itinerario. Voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indiën, 1579 - 1592. Derde stuk.
Bezorgd door H. Kern. 2e dr., herzien door H. Terpstra, 1957. xvi, 190 p.

61. De Westafrikaanse Reis van Piet Heyn, 1624 - 1625.
Bezorgd door K. Ratelband, 1959. cv, 79 p; tweede, ongewijzigde druk, 2005, 176 p.

62. De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664 - 1665.
Bezorgd door P. Verhoog en L. Koelmans, 1961. xviii, 364 p; tweede, ongewijzigde druk, 2005, 384 p.

63. Pieter van den Broecke in Azië. Deel 1.
Bezorgd door W.Ph. Coolhaas, 1962. xv, 219 p.

64. Pieter van den Broecke in Azië. Deel 2.
Bezorgd door W.Ph. Coolhaas, 1963. 214 p.

65. De reis om de wereld van de Nassausche vloot, 1623 - 1626.
Bezorgd door W. Voorbeijtel Cannenburg, 1964. cxxvii, 133 p.

66. Nicolaas Witsen. Moscovische Reyse, 1664 - 1665. Deel 1.
Bezorgd door Th.J.G. Locher en P. de Buck, 1966. lxxv, 94 p.

67. Nicolaas Witsen. Moscovische Reyse, 1664 - 1665 Deel 2.
Bezorgd door Th.J.G. Locher en P. de Buck, 1966, 196 p.

68. Nicolaas Witsen. Moscovische Reyse, 1664 - 1665 Deel 3.
Bezorgd door Th.J.G. Locher en P. de Buck, 1967. 247 p.

69. Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de Croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656.
Bezorgd door C E. Warnsinck-Delprat, 1968. xii, 196 p.

70. De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indie onder het beleid van admiraal Paules van Caerden, uitgezeild in 1606. Deel 1.
Bezorgd door A. de Booy, 1968. 213 p.

71. De derde reis van de VOC naar Oost-Indie onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Deel 2.
Bezorgd door A. de Booy, 1970. xvi, 274 p.

72. De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java. Sept.-dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel, secretaris.
Bezorgd door H.J. de Graaf., 1971. x, 288 p.

73. De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië, 1607-1612. Deel 1.
Bezorgd door M.E. van Opstall, 1972. xviii, 298 p.

74. De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië, 1607-1612. Deel 2.
Bezorgd door M.E. van Opstall, 1972. p. 300-441 + 6 losse kaarten.

75. Dr. Cornelis Pynacker, Historysch verhael van den steden Thunis, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen.
Bezorgd door G.S. van Krieken, 1975. x, 206 p.

76. De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilie 1807-1808. Deel 1.
Bezorgd door H.J. de Graaf, 1975. x, 214 p.

77. De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilie 1807-1808. Deel 2.
Bezorgd door H.J. de Graaf, 1976. xvi, 417 p.

78 De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Deel 1.
Bezorgd door G.G. Schilder, 1976. viii, 198 p.

79. De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Deel 2.
Bezorgd door G.G. Schilder, 1976. vi, 134 p.

80. De Stad Schiedam. De Schiedamse scheepsrederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
Bezorgd door F.J.A. Broeze. Met documenten en summary, 1978. xviii, 350 p.

81. De geschriften van Fransisco Pelsaert over Mughal India, 1627. Kroniek en Remonstrantie.
Bezorgd door D.H.A. Kolff en H.W. van Santen, 1979. vi, 361 p.

82. De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, 1599-1604. Deel 1.
Bezorgd door Jhr. H.A. van Foreest en A. de Booy, 1980. xiv, 306 p.

83. De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck, 1599-l604. Deel 2.
Bezorgd door Jhr. H.A. van Foreest en A. de Booy, 1981, xii, 339 p.

84. De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee, 1878. Deel 1.
Bezorgd door W.F.J. Mörzer Bruyns, 1985. 200 p.

85. De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee, 1878. Deel 2.
Bezorgd door W.F.J. Mörzer Bruyns, 1985, 168 p.

86. De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Deel 1.
Bezorgd door P.J.A.N. Rietbergen. 1987, 184 p.

87. De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Deel 2.
Bezorgd door P.J.A.N. Rietbergen. 1987, 176 p.

88. Zijne Majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856.
Bezorgd door J. Stellingwerff, 1988, 175 p. 

89. Het korvet 'Lynx' in Zuid-Amerika, de Filippijnen en Oost-Indië, 1823-1825. De Koninklijke Marine als instrument van het 'politiek systhema' van koning Willem I.
Bezorgd door J.E. Oosterling, 1989, 360 p.

90. 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende Zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden.
Bezorgd door G.C. Molewijk, 1991, 243 p.

91. De werken van Jacob Haafner. Deel 1.
Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde, 1992, 367 p. ;ongewijzigde herdruk in 1997.
Recensie: Het roer naar de afgrond gewend; De lotgevallen van Jacob Haafner (1755-1809) , door Maarten 't Hart in NRC Boeken, 3/4/1992.

92. De schipbreuk van de Batavia, 1629.
Bezorgd door V.D. Roeper, 1993, 253 p.; ongewijzigde herdruk als paperback, 1994.

93. De avonturen van een VOC-soldaat : het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705.
Bezorgd door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven, 1994, 208 p.; 3e druk, 2009.

94. De werken van Jacob Haafner Deel 2.
Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde, 1995, 376 p.

95. Op reis met de VOC : de openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel.
Bezorgd door M.L. Barend-van Haeften ; met medew. van E.S. van Eyck van Heslinga, 1996, 179 p. Met samenvatting in het Engels.

96. De werken van Jacob Haafner. Deel 3.
Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde, 1997, 479 p. Met samenvatting in het Engls.

97. Per koets naar Constantinopel : de gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785, door Joost Frederik Tor.
Bezorgd door Jan Schmidt, 1998, 206 p.

98. In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers, gezaghebbher bij de Gouvernementsmarine. 1833-1902.
Bezorgd door Marietje E. Kuipers, 1999, 446 p.

99. Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naat het West-Afikaanse koninkrijk Dahomey in 1733.
Bezorgd door Henk den Heijer, 2000, 208 p.

100. Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indië, 1601-1603.
Bezorgd door Perry Moree, 2001, 348 p. Met illustraties in kleur.

101. Peper, Plancius en porcelein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
Bezorgd door Jan Parmentier, Karel Davids en John Everaert, 2003. 256 p.

102. Met Prins Hendrik naar de Oost. De reis van W. J. C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
Bezorgd door Katrientje Huyssen van Kattendijke-Frank, 2004, 336 p.
Recensie (BMGN)

103. Lodewijck Huygens’ Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje in het gevolg van het buitengewoon gezantschap van de Staten-Generaal (1660-1661).
Bezorgd door M. Ebben, 2005, 352 p.

104. Christenslaven. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1731-1743).
Bezorgd door Laura van den Broek en Maaike Jacobs, 2006, 368 p.

105. Expeditie naar de Goudkust: het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1625-1626.
Bezorgd door Henk den Heijer, 2006, 323 p.

106. Gouverneur Van Imhoff op dienstreis in 1739: Colombo, Cochin, Travancore, Tuticorin, Jaffna, Mannar, Colombo.
Bezorgd door Marleen Chrisstoffels-Speelman, Anke Jansen-Galjaard, Marianne Wever-Nierop en Lodewijk Wagenaar, 2007, 448 p.

107. Herinnering aan een reis naar Oost-Indië: reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819.
Bezorgd door Chris F. van Fraassen en Pieter Jan Klapwijk, 2008, 736 p. en cd-rom met daarop een uitgebreide monografie met toelichting op de originele tekst en een biografie van Maurits Ver Huell.

108. Suiker, verfhout en tabak: het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet.
Bezorgd door Ben N. Teensma, 2009, 192 p.

109. Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874.
Bezorgd door Herman Stapelkamp, 2010, 192 p.

110. Driftig van spraak, levendig van gang: herinneringen van marineofficier D.H. Kolff (1761-1835).
Bezorgd door Vincent A.J. Klooster en Dirk H.A. Kolff, 2011, 240 p.

111. Voor zilver en Zeeuws belang: de rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727.
Bezorgd door Ruud Paesie, 2012, 272 p.

112. Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië,1605-1608.
Bezorgd door Leo Akveld, 2013, 400 p.

113. Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778.
Bezorgd door Perry Moree en Piet van Sterkenburg, 2014, 256 p.

114. Goud en Indianen. Het verhaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643.
Bezorgd door Henk den Heijer, 2015, 352 p.

115. Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656.
Bezorgd door Barend Jan Terwiel en Peter Kirsch, 2017, 448 p.

116. Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863.
Bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma, 2017, 544 p.

117. Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea: de reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828.
Bezorgd door Willem Mörzer Bruyns, 2018, 384 p.

118. Ten exempel van anderen. De processen tegen opvarenden van de piratenschepen Trompeuse en Resolution in Suriname en op St. Thomas in 1684.
Bezorgd door Karwan Fatah-Black en Aart Ruijter, 2019, 192 p.

119. Kunstenaar op Java: de reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833). 
Bezorgd door Andreas Weber en Sylvia van Zanen, 2021, 480 p.

120. Kunstenaar op Sumatra: de reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1833-1834).
Bezorgd door Andreas Weber en Sylvia van Zanen, 2021, 288 p.

121. Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok. De 'Herinneringen' van koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz jr. (1802-1879).
Bezorgd door Willem F.J. Mörzer Bruyns, 2022, 528 p.

122. Een jaar bij de ijsberen: het logboek van de Nederlandse Spitsbergen Expeditie 1968-1969.
Bezorgd door Hans Beelen, Ko de Korte en Fineke te Raa, 2022, 416 p.

123. Een ontdekking van de wereld in de achttiende eeuw: reisdagboek van de Gentse aalmoezenier Michael de Febure 1721-1722.
Bezorgd door Jan Parmentier en Kristin Van Damme, 2023, 304 p.