Ook deze keer is het weer gelukt om een passende gelegenheid te vinden voor de ledenvergadering, die én goed bereikbaar is én waar ook een interessante inhoudelijke component in de vorm van een interessante tentoonstelling of lezing is te vinden. Die combinatie werd gevonden bij het Maritiem Museum Rotterdam. De laatste keer dat we hier te gast waren, was alweer in 2017, dus het werd wel weer eens tijd voor een bezoek aan de Maasstad!

Het Maritiem Museum is jarig op 15 februari en werd dit jaar 150 jaar jong. Een passende gelegenheid om hier op vrijdag 17 mei 2024 onze honderdzestiende Algemene Ledenvergadering te houden
Na de presentatie van het reisdagboek van de Gentse aalmoezenier Michael de Febure uit 1721-1722, in november 2023 in Gent, heeft ook nu het programma weer een 'Zuidnederlandse' toets, met een lezing van Tom Dieusaert over zijn boek Rond de Kaap. Isaac Le Maire contra de VOC.