Op zaterdag 11 juni 2016 werd in het Nationaal Reddingmuseum in Den Helder de honderdachtste Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

Fanatieke Texelgangers – en dat zijn er nogal wat, zelfs binnen het verenigings-bestuur – rijden er altijd langs op weg naar het veer: het Nationaal Reddingmuseum in Den Helder. En elke keer knaagt het besef dat je er nog nooit bent geweest en daar nodig eens naartoe zou willen. Dat kan: op 11 juni aanstaande zijn de leden van de Linschoten-Vereeniging van harte welkom in dit vorig jaar vernieuwde museum voor de jaarlijkse ledenvergadering. Een nieuw bestuurslid, nieuwe statuten, en een vernieuwd museum dat de moeite van een bezoek meer dan waard is: redenen te over om het aanmeldformulier in te vullen en op 11 juni naar Den Helder te komen – al was het maar om de volgende keer met een gesust geweten te kunnen doorrijden naar de boot!

Het programma voor de ledendag zag eruit als volgt:

13.00-13.30 uur: Ontvangst met koffie in het Reddingmuseum (derde verdieping)

  13.30 uur: Algemene Ledenvergadering

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de 107de Algemene Ledenvergadering, gehouden in Enkhuizen, 13 juni 2015
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2015
 4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2015; verslag kascommissie
 5. Begroting voor het jaar 2016/li>
 6. Bestuurswisselingen: bestuurslid Hans Bonke is aftredend en voor een nieuwe termijn beschikbaar. Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Ron Brand uit Pijnacker. Het bestuur stelt voor hen te (her)benoemen.
 7. Voorstel tot wijziging der statuten
 8. Voortgang der Werken
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

14.30-15.00 uur: Inleiding door Ruud Nieuwenhuijs, medewerker Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, op het Nationaal Reddingmuseum en de KNRM

15.00-16.15 uur: Gelegenheid tot bezichtiging van het museum (audiotour inbegrepen bij de entree)

16.15-17.00 uur: Borrel in Restaurant Kade60 en afsluiting

Documenten: