Op zaterdag 14 juni aanstaande werd in Museum TwentseWelle in Enschede de honderdzesde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.
Enschede is misschien niet de meest voor de hand liggende plaats voor een bijeenkomst van de Linschoten-Vereeniging, maar zoals de leden weten, publiceert de vereniging ook verslagen van reizen over land. De expositie O’Hanlons Helden. Ontdekkingsreizigers uit de 19de eeuw, die momenteel in Museum TwentseWelle wordt gehouden, was voor het bestuur aanleiding om de leden ditmaal diep de binnenlanden van Nederland in te lokken.

O’Hanlons Helden
Wie kent hem niet: Redmond O’Hanlon? De Britse ontdekkingsreiziger met de legendarische bakkebaarden en de hoogste aaibaarheidsfactor van zijn beroepsgroep heeft de afgelopen jaren talloze kijkers weten te boeien met zijn avonturen in de televisieserie O’Hanlons Helden, waarin hij in de voetsporen trad van ontdekkings-reizigers, avonturiers en gelukszoekers – het kleurrijke slag volk dat in de negentiende eeuw leed aan wat O’Hanlon wel “extreme nieuwsgierigheid” noemt.

Een veertiental hoofdpersonen uit O’Hanlons serie komt aan bod in de tentoonstelling die Museum TwentseWelle in samenwerking met de VPRO, de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en Redmond O’Hanlon zelf heeft samengesteld. Onder hen legendarische reizigers als Richard Burton, Charles Darwin en de Brits-Nederlandse Alexine Tinne, maar ook andere, minder bekende globetrotters. Elk van de veertien Wunderkammern of rariteitenkabinetten op de tentoonstelling is aan zo’n “held” gewijd. Hun avonturen – soms met fatale afloop – worden uit de doeken gedaan en de hoofdpersonen zelf worden weer tot leven gebracht aan de hand van hun wetenschappelijke vondsten, hun aantekeningen, kledingstukken en andere persoonlijke eigendommen. Zaken die we bij “Van Linschotens Helden” helaas vaak moeten missen …

Over baardvogels en vliegende draakjes

Tijdens de ledenvergadering is er ook aandacht voor reizers in 19de eeuws Nederlands-Indië. Historicus en germanist dr. Andreas Weber (TU Twente) sluit met zijn lezing Over baardvogels en vliegende draakjes: Reizen en verzamelen in Nederlands-Indië, 1815-1850 mooi aan bij het thema van de tentoonstelling.

Het programma voor de ledendag ziet eruit als volgt:

 • Ontvangst in museumrestaurant Het Rozendaal
 • Welkomstwoord door de voorzitter; korte introductie op het museum door de heer Erik van der Velde, directiesecretaris Museum TwentseWelle
  Algemene Ledenvergadering
   Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag van de 105de Algemene Ledenvergadering, gehouden in Amsterdam, 8 juni 2013
 3. Verslag van de secretaris over het jaar 2013
 4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2013; verslag kascommissie
 5. Begroting voor het jaar 2014
 6. Bestuurswisselingen: voorzitter dr. Anita van Dissel is aan het eind van haar statutaire zittingstermijn en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor bestuurslid dr. Michiel van Groesen te benoemen tot nieuwe voorzitter. Penningmeester Andy Cobben is eveneens aftredend, maar is voor een nieuwe termijn beschikbaar. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen.
 7. Voortgang der Werken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting officiële gedeelte
 • Lezing dr. Andreas Weber: Over baardvogels en vliegende draakjes: Reizen en verzamelen in Nederlands Indië, 1815-1850
  Historicus en germanist Andreas Weber is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Technische Universiteit Twente. In 2012 promoveerde hij op het proefschrift Hybrid Ambitions: Science, Governance and Empire in the Career of Caspar G.C Reinwardt (1773-1854).
 • Gelegenheid tot bezichtiging van het museum en de tentoonstelling O’Hanlons helden. Ontdekkingsreizigers uit de 19e eeuw.
 • Borrel in museumrestaurant Het Rozendaal en afsluiting

Documenten: