Op zaterdag 26 november 2022 vond de presentatie plaats van deel 122 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging. "Een jaar bij de ijsberen: het logboek van de Nederlandse Spitsbergen Expeditie 1968-1969" is bezorgd door Hans Beelen, Jacobus de Korte en Fineke te Raa

Voor de presentatie trokken we letterlijk en figuurlijk naar het Hoge Noorden, meer bepaald naar het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit is een bijzonder deel in de serie, want het beschrijft voor de eerste keer een reis die is gemaakt na de oprichting van de Linschoten-Vereeniging. In augustus 1968 reisden vier studenten uit Nederland naar Spitsbergen om te verwinteren. Hun expeditie was bedoeld als bijdrage aan internationaal onderzoek naar de populatie ijsberen, in een periode waarin er grote bezorgdheid bestond over het voortbestaan van dit grote Arctische zoogdier onder voortdurende jachtdruk. Tussen augustus 1968 en september 1969 verbleven Eric Flipse, Paul W.J. de Groot, Ko de Korte en Piet Oosterveld in een basis die ze hadden gebouwd in de buurt van Kapp Lee op het eiland Edgeøya. Zij vingen ijsberen en merkten ze. Samen met gegevens van samenwerkende landen waren de resultaten van het Nederlandse team aanleiding voor de Arctische staten om de ijsbeer in 1973 onder algemene bescherming te stellen.