Op zaterdag 25 juni 2022 vond de honderdveertiende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging plaats. En het werd weer een echte bijeenkomst, in levende lijve, zoals dat de voorbije 114 jaar de gewoonte was. Daarvoor waren we te gast in Societeit 'Onder Ons', in Amsterdam.
Bovendien wass het dubbel op: er werd ook een nieuw deel, het honderdeenentwinstigste in de reeks Werken voorgesteld: Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok. De 'Herinneringen' van koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz jr. (1802-1879), bezorgd door Willem F.J. Mörzer Bruyns.

 

Lees meer over de Algemene Ledenvergadering 2022 met boekpresentatie