Op zaterdag 12 maart 2022 werden in Naturalis Biodiversity Center in Leiden de delen 119 en 120 in de reeks Werken voorgesteld: Kunstenaar op Java: de reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter Van Oort (1825-1833) en Kunstenaar op Sumatra. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1833-1834), beide bezorgd door Andreas Weber en Sylvia van Zanen.

In deze twee delen staan de dagboeken en natuurimpressies van tekenaar, schilder en illustrator Pieter van Oort (1804-1834) centraal, uit de jaren waarin hij rondreisde in de Indische archipel.
Van Oort was een van de meest getalenteerde natuurtekenaars van Nederland in de negentiende eeuw. In 1826 reisden hij en enkele wetenschappers in opdracht van koning Willem I naar Nederlands-Indië (Indonesië). In zijn dagboeken doet Van Oort verslag van zijn dagelijks leven en beschrijft hij met veel oog voor detail de lokale gebruiken, monumenten en verhalen. Ook maakt hij prachtige tekeningen van planten en dieren die tegenwoordig sterk bedreigd zijn. Van Oorts levendige ooggetuigenverslag bevindt zich in de archieven van Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

De uitgave van het manuscript valt samen met het 200-jarig bestaan van Naturalis. Op 9 augustus 1820 besloot Koning Willem I tot de stichting in Leiden van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie en dat is een van de voorlopers van Naturalis.
Het was de bedoeling om de publicatie in november 2020 te presenteren tijdens een wetenschappelijk symposium. Vanwege de coronapandemie liep dat helaas anders. Op 12 juni 2021 is daarom het eerste deel, deel 119, Kunstenaar op Java, tijdens een onlinebijeenkomst gepresenteerd. Na afloop van de algemene ledenvergadering verzorgden de bezorgers van de beide delen, dr. Andreas Weber en dr. Sylvia van Zanen, een inleiding. Daarbij werd de verwachting uitgesproken om het tweede deel, deel 120, Kunstenaar op Sumatra, tijdens een fysieke bijeenkomst in het najaar van 2021 te kunnen presenteren. Vanwege de aanhoudende lockdown moest dat moment helaas steeds worden uitgesteld.

Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging was daarom extra verheugd dat een fysieke boekpresentatie nu wél mogelijk is.