Op 29 januari 2016 was het vierhonderd jaar geleden dat Jacob le Maire en Willem Cornelisz, Schouten Kaap Hoorn ontdekten. De speciaal voor dit jubileum opgerichte "Stichting 400 jaar Kaap Hoorn " heeft een compleet jubileum-jaar georganiseerd met tal van activiteiten. Die concentreren zich – uiteraard – in Hoorn, het vertrekpunt voor Le Maire en Schouten. Met hun uit twee schepen bestaande vloot zetten zij koers naar de uiterste zuidpunt van het Amerikaanse continent, in een poging het monopolie van de VOC op de scheepvaartroutes naar Indië te omzeilen. The rest is history, maar wel een geschiedenis die dit jaar weer volop in de schijnwerpers staat!

Heruitgave reisjournaal Le Maire & Schouten

Ook de Linschoten-Vereeniging droeg haar steentje bij aan de viering van vierhonderd jaar Kaap Hoorn, door in samenwerking met Uitgeversmaatschappij Walburg Pers een herdruk uit te brengen van deel 49, De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617, dat in 1945 als eerste naoorlogse deel werd uitgebracht. De oorspronkelijk tweedelige uitgave, verzorgd door oud-bestuurslid en oud-voorzitter W.A. Engelbrecht en de historicus P.J. van Herwerden, is nu in één band verschenen onder de titel Voorbij het eind van de wereld. De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten, 1615-1617 en is voorzien van een nieuwe inleiding door Sjoerd de Meer, conservator bij het Maritiem Museum Rotterdam.

De heruitgave werd gepresenteerd op zondag 11 oktober 2015 tijdens de Jaar-bijeenkomst van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders in de Oosterkerk in Hoorn. Deze stichting is in 1985 opgericht om de herinnering aan de grote zeilvaart levend te houden en heeft voor haar activiteiten in 2006 de Linschotenpenning ontvangen. Leden van de Linschoten-Vereeniging zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.

Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging is de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders zeer erkentelijk voor de geboden gelegenheid om deze herdruk met enig vlagvertoon te kunnen presenteren.
Het bestuur hoopt dan ook dat de leden van de Linschoten-Vereeniging in groten getale aanwezig zullen zijn. Het gebeurt niet vaak dat er drie gelegenheden in één kalender-jaar zijn waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten!

Voorbij het eind van de wereld. De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten, 1615-1617, verschijnt als extra uitgave van de Linschoten-Vereeniging. Dit deel is dus niet in het pluslidmaatschap voor dit jaar inbegrepen. Wel is het (meer dan 600 pagina’s dikke) boek na verschijning voor leden van de Linschoten-Vereeniging verkrijgbaar aan de speciale ledenprijs van €51,90.


De vloot van Le Maire en Schouten, de schepen Eendracht en Hoorn op weg naar de Straat Le Maire en Kaap Hoorn.
Detail uit de wereldkaart van Willem Jansz. Blaeu, 1619 (collectie Maritiem Museum Rotterdam)

Tentoonstelling Helden van Kaap Hoorn

Goed voorbeeld doet goed volgen. Sinds 1616 zijn veel zeelui in de voetsporen van Le Maire en Schouten getreden. Op 28 november 2015 opent in het Maritiem Museum Rotterdam een tentoonstelling gewijd aan de moedige zeelui die in de afgelopen vier eeuwen het hebben aangedurfd om Kaap Hoorn te ronden. Scheepsmodellen, scheepsjournalen, kaarten, foto’s, audio- en filmfragmenten brengen de avonturen en ontberingen van de ‘Helden van Kaap Hoorn’ in beeld. Bloedstollend!

Symposium "Rond Kaap Hoorn: ontdekkingen en controverses"

Op 29 januari 1616 rondde de 'Eendracht' als eerste het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Ter gelegenheid van deze historische gebeurtenis organiseert de Stichting 400 Jaar Kaap Hoorn op 29 januari 2016 een symposium onder de titel "Rond Kaap Hoorn: ontdekkingen en controverses".
Leden van de Linschoten-Vereeniging zijn van harte uitgenodigd.

Atlas van Kaap Hoorn

In het kader van de Kaap Hoornviering verschijnt begin 2016 onder de titel Atlas van Kaap Hoorn, 1500-1725 een selectie van historisch kaartmateriaal van het gebied rond Vuurland, Straat Magellaan en Kaap Hoorn, rijk geïllustreerd en voorzien van een aantal inleidende artikelen. Zie de website van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders voor meer informatie. De Atlas wordt tijdens het symposium van 29 januari 2016 feestelijk voorgesteld.