Mnstens twee keer per jaar komen de leden van de Linschoten-Vereeniging bijeen. Onze Algemene Ledenvergaderingen vinden meestal plaats in juni. In het najaar staat gewoonlijk de jaarlijkse boekpresentatie op het programma.

Voor deze bijeenkomsten bezoekt de vereniging steeds een interessante locatie. Zo waren we voor de voorstelling van deel 116 te gast in het Dordrechts Museum, in de geboortestad van Frans Lebret, waar ook diverse tekeningen van de reiziger-artiest worden bewaard. Leden konden tijdens de bijeenkomst daarom direct in contact komen met het werk van Lebret. Of neem nu de voorstelling van het reisjournaal van Gijsbert Heeck, toen we achter de schermen van het Nationaal Archief een kijkje mochten nemen in het kaartendepot en het VOC-depot, waar het originele document van Heeck van dichtbij bewonderd kon worden.

Ook voor de jaarvergaderingen kiest de vereniging steeds een mooie plek. Daar zitten 'klassiekers' bij zoals het Maritiem Museum in Rotterdam, het MuZEEum in Vlissingen of de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Maar we durven ook onverwachte locaties aan, bijvoorbeeld Museum TwentseWelle in Enschede, Museum Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht of de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent. Deze actviteiten gaan dan gepaard met een lezing, een bezoek aan een tentoonstelling en een gezellige borrel als afsluiter.

Ter gelegenheid van onze honderste verjaardag in 2008 stelde de vereniging een feestprogramma voor, met een jubileumsymposium, de jubileumuitgave "Reizen door de eeuwen heen" en speciale aandacht tijdens de hoorcollege's Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.