Op zaterdag 25 augustus 2018 werd in het Museum Volkenkunde in Leiden deel 117 in de reeks Werken voorgesteld: Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea. De reisverhalen van Justin Modera en Johannes Arnoldus van Delden uit 1828, bezorgd door dr. Willem F.J. Mörzer Bruyns.

Dit deel bevat de transcripties van twee journalen die tijdens de reis van 1828 zijn bijgehouden. Het eerste is van Justin Modera, die bij vertrek uit Nederland tweeëntwintig jaar was, en luitenant-ter-zee op de Triton. Het tweede is van de enkele maanden jongere bestuursambtenaar Arnoldus Johannes van Delden, die als gouvernements-commissaris was belast met de formele inbezitneming van Nieuw Guinea. Modera’s verhaal verscheen in 1830 in druk, maar is nu zeldzaam. Van Deldens handgeschreven journaal wordt bewaard in het Nationaal Archief in ’s-Gravenhage en verschijnt hier voor het eerst in druk.

Dr. Mörzer Bruyns is een groot kenner van de historische navigatie waarover hij ruimschoots publiceerde. Voor de Linschoten-Vereeniging is hij beslist geen onbekende, want in 1985 publiceerde hij in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging de delen 84 en 85, De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee, 1878. Na zijn pensionering in 2005 was Willem Mörzer Bruyns Sackler Research Fellow in het History of Astronomy and Navigational Science bij het National Maritime Museum in Greenwich, Londen.

Het programma:

  • 13.00 uur: ontvangst in de Grote Zaal op de eerste verdieping van Museum Volkenkunde met koffie/thee.
  • 13.30 uur: welkom door Prof. Dr. Michiel van Groesen, voorzitter van de Linschoten-Vereeniging
  • .
  • 13.45 uur: dr. Willem Mörzer Bruyns: Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea. De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828.
  • 14.15 uur: mevrouw dr. Fanny Wonu Veys, conservator Oceanië van Museum Volkenkunde: Papoea-collecties in Nederland. Verhalen over verkenning, onderzoek, missie, zending en kolonisatie.
  • 14.45 uur: presentatie van het eerste exemplaar van Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea aan Mr. Eugène van Bouwdijk Bastiaanse, nazaat van Michiel Cornelis van Boudijck Bastiaanse, die de broer was van Jan Hendrick van Boudijck Bastiaanse, de commandant van Z.M. koloniale schoener Iris.
  • 15.00 uur: uitreiking Linschoten-Penning 2018 postuum aan Pieter Schriks (1965-2017), bij leven directeur-uitgever van de Walburg Pers. De Linschoten-Penning wordt in ontvangst genomen door mevrouw Claudia Schriks-Kortstam, echtgenote van Pieter.
  • 15.15 uur: gelegenheid tot bezichtiging van Museum Volkenkunde, waar naast de verschillende vaste tentoonstellingen onder meer de tijdelijke exposities Diamanten bergen van Korea, Australische kunst, World Press Photo 2018, Van Mali naar Memphis, en terug, en Bedevaart naar Mekka te zien zijn. Aansluitend is er een aangeklede borrel in het Museumcafé van Museum Volkenkunde.
  • 17.00 uur Einde van de bijeenkomst.

Documenten: