Peperhuis

Op zaterdag 13 juni 2015 werd in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de honderdzevende Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging worden gehouden.

In 2015 werd de ledenvergadering aan de oevers van de voormalige Zuiderzee gehouden. En hoewel de 19de-eeuwse Franse reiziger Henry Havard Enkhuizen als een van de “dode steden van de Zuiderzee" betitelde en de lezer van zijn in 1874 verschenen reisherinneringen aanraadde de stad nooit te bezoeken in het gezelschap van een inwoner met historisch besef – die zou alleen maar uitweiden over het rijke verleden, waarmee het contrast met het armoedige heden (anno 1873) zou worden benadrukt – is het met Enkhuizen nadien toch nog dik in orde gekomen.
De keuze van het bestuur voor Enkhuizen heeft iets weg van een bedevaart. Jan Huygen van Linschoten, aan wie de Vereeniging tenslotte haar naam te danken heeft, heeft in Enkhuizen gewoond (voor wie het weten wil: in de Breedstraat) en is er begraven in de Gomarus- of Westerkerk. En in de Westerstraat, op een steenworp afstand van de Westerkerk, staat het monumentale, uit 1617 daterende Corts Huis. En op de zolder van dat Corts Huis staat de voorraad oude werken van de Linschoten-Vereeniging.

Op zaterdag 14 juni aanstaande werd in Museum TwentseWelle in Enschede de honderdzesde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.
Enschede is misschien niet de meest voor de hand liggende plaats voor een bijeenkomst van de Linschoten-Vereeniging, maar zoals de leden weten, publiceert de vereniging ook verslagen van reizen over land. De expositie O’Hanlons Helden. Ontdekkingsreizigers uit de 19de eeuw, die momenteel in Museum TwentseWelle wordt gehouden, was voor het bestuur aanleiding om de leden ditmaal diep de binnenlanden van Nederland in te lokken.

Op zaterdag 8 juni 2013 werd in Museumwerf ’t Kromhout te Amsterdam de honderdvijfde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging worden gehouden.

De Hoogte Kadijk is sinds de gouden eeuw het centrum van de scheepsbouw in Amsterdam. Van de vijftig werven – waar bijna vijfduizend mensen emplooi vonden – is alleen de in 1757 opgerichte werf ’t Kromhout overgebleven.
De werf wisselde in de loop der tijd vaak van eigenaar, maar ging wel met zijn tijd mee. In de jaren 1860 stapte men over op de bouw van ijzeren schepen. Revolutionair was ook de dubbele over-kapping uit 1888, die het mogelijk maakte onder alle weersomstandigheden door te werken. De werf was tevens de bakermat voor de legendarische Kromhoutmotoren. Nadat de productie daarvan in 1909 naar Amsterdam-Noord was overgebracht, legde de werf zich weer toe op nieuwbouw en reparatie tot de sluiting in 1967. Het complex begon daarna een tweede leven als Rijksmonument en museumwerf. Het museumgedeelte toont met diverse machines en gereedschappen de ontwikkeling van de scheepsbouw in Amsterdam in vervlogen tijden, met in de machinehal aandacht voor de Kromhoutmotor. Ook kunnen er op de werf nog steeds schepen worden gerepareerd. Het geheel is daarmee een levend industrieel monument, met alle verhalen die daaraan verbonden zijn.
En om het vertellen van verhalen is het de Vereeniging tenslotte te doen. De keuze voor deze locatie is dus minder vreemd dan ze op het eerste gezicht lijkt!

Op zaterdag 2 juni 2012 werd in Leiden de honderdvierde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.
Voor de vergadering kregen de leden de kans om de Oude Sterrewacht te bezoeken, wat heel lang niet mogelijk was. Het oudste universiteitsobservatorium van Nederland (sinds 1633!) was aanvankelijk gehuisvest op het dak van het Academiegebouw aan het Rapenburg, maar kreeg in 1860 een eigen gebouw op het terrein van de Hortus Botanicus.

Op zaterdag 4 juni 2011 werd in het Museum Nieuw Land in Lelystad, de 103de Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

Op zaterdag 5 juni 2010 werd in de Tobagozaal van het MuZEEum in Vlissingen de de honderdtweede Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

Op zaterdag 6 juni 2009 werd in de William Brewsterzaal van het Regionaal Archief Leiden de honderdeneerste Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

De bijeenkomst stond geheel in het teken van het Hudsonjaar, de vierhonderdste herdenking van de aankomst van Henry Hudson met het VOC-schip De Halve Maen bij het eiland Manna Hattan, het latere New York.
Na het formele gedeelte van de bijeenkomst werd de heruitgave worden gepresenteerd van deel XXCVI uit de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging, De Stichting van New-York in Juli 1625, bezorgd door F.C. Wieder in 1925.

Op zaterdag 14 juni 2008 werd in het museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag de 100ste, en daarom extra feestelijke, Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.