Op zaterdag 7 juli 2007 werd in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de 99ste Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

Op zaterdag 30 september 2006 werd in Museum Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht, de achtennegentigste Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.