Op zaterdag 6 februari 2021 werd de honderdtwaalfde Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging vond deze vergadering online plaats en dus niet tijdens een fysieke bijeenkomst.
En daarom volgt er hier dus ook geen beschrijving van een interessante, historische locatie waar we gewoonlijk als leden vergaderen.