Op zaterdag 4 juni 2011 werd in het Museum Nieuw Land in Lelystad, de 103de Algemene Ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden.

De vergadering begon om 14.00 uur. Het programma zag eruit als volgt:

 • Opening door de voorzitter
 • Verslag 102de Algemene Ledenvergadering, gehouden in Vlissingen op zaterdag 5 juni 2010
 • Verslag van de secretaris over het jaar 2010
 • Verslag van de penningmeester over het jaar 2010; verslag kascommissie
 • Begroting voor het jaar 2011
 • Bestuurswisseling: Bestuurslid Stefan Deconinck treedt af en is voor een nieuwe termijn beschikbaar. Het bestuur stelt voor hem te herbenoemen.
 • Voortgang der Werken
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Lezing ing. Frits Koek, maritiem klimatoloog: "CLIWOC, een duik in het verleden weer".
 • Uitreiking Linschotenpenning 2010 aan het Sailing Letters-project
 • Borrel en gelegenheid het Museum Nieuw Land te bezoeken

Documenten: